Phương pháp trực quan RME,
bám sát chương trình Bộ Giáo Dục

Chỉ có duy nhất tại lớp học online của Edupia Math ứng dụng phương pháp giáo dục RME (Realistic Mathematics Education) - Toán học gắn với thực tiễn đã được áp dụng ở các trường học châu Âu giúp học sinh phát triển tư duy một cách vượt trội, hiểu bài và lưu trữ kiến thức trong tâm trí

RME là phương pháp học tập bắt đầu bằng các tình huống được học sinh xem là thực và thú vị, tạo điều kiện cho các em thực hiện những hoạt động toán học để khám phá kiến thức cần học. Toán học không phải là khối lượng lớn các kiến thức toán học, mà là hoạt động giải quyết vấn đề và tìm kiếm các vấn đề - được gọi là toán học hóa..

Khuyến khích tương tác

Khuyến khích tương tác

Giáo viên tạo điều kiện, đặt ra tình huống để cùng học sinh nghiên cứu giải quyết vấn đề dưới nhiều hình thức: tranh, ảnh, đồ thị trực quan tăng mức độ tiếp thu, hiểu bài và ghi nhớ lâu hơn.

Kiến thức thực tế

Ứng dụng toán học trong việc giải quyết các vấn đề thực tế hay bắt đầu từ tình huống hay vấn đề có ý nghĩa gần gũi với học sinh để giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách hứng thú hơn.

Kiến thức thực tế
Cầu nối lý thuyết

Cầu nối lý thuyết

Mở rộng góc nhìn tư duy đa dạng luôn có sự chuyển biến các mô hình tình huống tương tự để học sinh hoàn toàn hiểu bản chất lý thuyết và liên tưởng kiến thức toán học đó trong các bối cảnh liên quan.

Tích hợp các dạng toán với nhau

Học sinh được gặp các tình huống đa dạng phải sử dụng nhiều kiến thức về đại số, hình học, lượng giác,... giúp tăng kỹ năng suy luận, tính toán.

Dạng toán